Правна информация - MSTR® Online

McLoughlin Scar Tissue Release®
За всички видове работници на тялото
(Масажни терапевти, физиотерапевти, остеопати ... и т.н. ... и т.н. ...)
MSTR-online.eu
Title
Към съдържанието
              Правна информация              

(c) Авторски права

Всички права запазени. Текстове, снимки, графики, звукозаписи, анимационни и видео материали, както и тяхното използване на уеб страниците на MSTR® са защитени от авторското право и другите закони за закрила на интелектуалната собственост. Съдържанието на тези уеб страници не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или предоставяно на трети лица с търговски цели. Някои уеб страници на MSTR® съдържат снимки, които са обект на авторски права притежание на трети лица.

Какви данни регистрираме като стандартна процедура

Можете да посетите всички места в нашия сайт, които не са с ограничен достъп, без да разкривате вашата самоличност. Ние регистрираме като стандартна процедура всяко влизане в нашия сайт, за да отстраняваме дефекти и изясняваме инциденти, засягащи сигурността.

Какви разрешения имаме, за да обработваме вашите данни

Ние уважаваме вашата лична неприкосновеност. Ето защо, ние обработваме вашите данни само с разрешение. Естествено, вие можете да ни разрешите да обработваме вашите данни и като потвърдите съгласието си за това в нашия сайт. В други случаи, ние обработваме данните ви, защото законът ни разрешава това. Ако, например, направите поръчка през нашия сайт, за да изпълним задълженията си по този договор, ние имаме разрешение да обработим данните ви. Същото важи и когато използвате други услуги на нашия сайт, изискващи обработване на вашите данни. Ние имаме разрешение да обработваме данните ви и когато нашият легитимен интерес изисква това. Наред с други случаи, един пример е събирането на регистрационни данни, за да сме сигурни, че нашият сайт работи безотказно. Във всеки случай, ние ще ви информираме при всяко актуално обработване на ваши данни, като вашите интереси ще се отчитат при всяка рутинно обработване на вашите данни.

Търговски марки и лицензионни права

Ако не е посочено друго, всички марки на уеб страниците на MSTR® са защитени от законодателството за марките. Това се отнася по-специално за марките, типовите знаци, фирмените лога и емблемите на MSTR®. Използваните на нашите страници марки и елементи за оформление са интелектуална собственост на MSTR®.

Отказ от отговорност

Този уеб сайт е разработен с най-голяма грижа. Въпреки това обаче не може да бъде дадена гаранция за липсата на грешки, както и за точността на включената информация. Изключена е всякаква отговорност за вреди, които са произтекли пряко или косвено от използването на тази уеб страница, освен ако настъпването им не се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на MSTR®.
Онлайн решаване на спорове в съответствие с условията на член 14, раздел 1 на Регламента за ОРС: Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОС), до която имате достъп чрез уеб сайта http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .


Назад към съдържанието